Welkom

Welkom!

Voor de vierde maal Korenfestival Surhuisterveen!

In één week tijd hebben zich meer dan 18 koren aangemeld ! 

Een aantal zijn op de wachtlijst geplaatst. 

Het wordt al een goede gewoonte om op de derde zaterdag van september
een Korenfestival in Surhuisterveen te houden.

Immers de voorgaande drie edities waren een succes:
op verschillende terrassen zongen de vele koorleden enthousiast
hun liederen.Heel veel publiek kon hier van genieten en menig
kopje koffie of thee (of iets anders natuurlijk) werd er genuttigd.

Gezelligheid troef dus!

Op initiatief van de Promotie Commissie Surhuisterveen
(PCS is een werkgroep van de Vereniging van Handel en
Industrie Surhuisterveen) is dit Korenfestival ontstaan.

Het vele werk rond dit gebeuren is nu in handen van een bestuur,
bestaande uit vijf personen.

Enthousiast zijn ze al weer begonnen met het vastleggen
van de locaties, de aanmeldingsprocedure, vrijwilligers zoeken enz.

Ook dit jaar is er geen inschrijfgeld voor de deel te nemen koren!
H&I Surhuisterveen vindt dit een belangrijk punt.

Het bestuur nodigt alle koren dan ook van harte uit om
zich in te schrijven voor dit gezellige festijn .

De limiet van 18 koren was in één week gehaald….een geweldige start!

Wilt u zich nog aanmelden dan komt uw koor op de wachtlijst.

Onder Aanmelden vindt u het inschrijfformulier.

Oant sjen op het Korenfestival in Surhuisterveen